Jag kan numera titulera mig som Diplomerad uppfödare inom SVERAK! Förra veckan gjorde jag mitt prov och fick godkänt 😀 Såhär beskriver SVERAK själva sitt prov:

“Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring.
Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.”