Alla ungdomarna här hemma, närmare bestämt Elly, Mirjam och Herman har nu fått sina hjärtan och njurar scannade av Torkel Falk inför framtida avel. Alla tre lämnade kliniken helt utan anmärkningar ♡