Sydkattens Uppfödarutbildning 2013-2014, Malmö
Del 1 – Uppfödningens grunder: SVERAKs regler, kattuppfödning i djurskyddslagen, konsumentköplagen & köplagen, avelsförsäkringar, stamnamn, kullregistrering, kostnader, val av avelskatt
Del 2 – Dräktighet & förlossning: Avelshane, parning, dräktighet, förlossning, digivning & modersmjölk, uppforstran & vård av kattungar.
Del 3 – Gynekologi & förlossning: Honkattens parningscykel, fertilitetsproblem, förlossningskomplikationer, defekter och kattungedöd, allmäna hälsoråd, bakterier-, virus- & parasitsjukdomar.
Del 4 – Ylva Stockelberg: Färggenetik & etik EMS-systemet, nedärvning, färger & anlag, mönster, vitfläck, DNA-test.

PawPeds kurs G1 – Kattägande 2014 (LÄNK)
Anatomi, beteende, mat och näringsbehov, raskatt/huskatt, raser & färger, lagar & regler, avtal, förgiftning, allmän katthållning, hälsokontroller, parasiter, äldre katter, sjukdomar & hälsoproblem samt introduktion till avel.

Ulrika Olsson: Avel med framgång 21-22 mars 2015, Malmö
Dag 1 – Avla så att genetiska sjukdomar undviks samt HCM: Genfrekvens, effektiv population, inavelsdepression, hantera misstänkt genetiska problem, hälsoprogram, HCM, obduktion.
Dag 2 – Avel och selektion: Skillnad mellan avel och kattungeproduktion, uppställandet av avelsmålet, prioriteringar i aveln, avelsvärderingssystem, rasers utveckling, extremavel, selektion och genetisk variation, samarbete i aveln och delat ansvar.

Vet. Elisabet Ellström: Mag- och tarmsjukdomar hos katt 26 mars 2015, Helsingborg
Mag- och tarmsjukdomar hos katt med fokus på tritricomonas foetus. Även p-piller och supreolinchip.
Sveland förklarade vad som innebär med dolda fel, uppfödares och köpares ansvar och rättigheter.

Representant från Evidensia Djursjukvård: Förlossningskomplikationer 21 maj 2015, Helsingborg
Förlossningskomplikationer hos hund och katt, hormoners påverkan, vad som händer i kroppen vid dräktighet, åtgärder vid komplikationer.

Scandinavian Ragdoll Club via Åsa Remmerth: Ragdollens vitfläck 12 september 2015, Örebro
Varianter, nedärvning, grundläggande genetik, ärftlighet, vitfläcksstandarden, felteckande katter.

Eva Porat: Pälsvårdskurs 12 september 2015, Örebro
Faktorer som påverkar pälsen, bad och föning, produkter och preparering.

SVERAKs Uppfödardiplomering 21 april 2016 (Länk)
”Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring.
Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.”

Nordic Cat Convention 5 november 2016, Göteborg
Nordiskt kattseminarium med inrikting Breeder.
David Appleby: Kattbeteendevetare och föreläser om stressrelaterade beteendeproblem och temperamentsstörningar. Hur kan vi som uppfödare förebygga och behandla?
Lorraine Shelton: Kattgenetikexperten från USA föreläser om genetik och hur man kan använda den för att nå framgångar i katteriet. DNa-tester, samband mellan temperament och färg mm.
Rebecca Berg: Mag- och tarmstörningar som kräkningar och diarré. Urinvägsproblem och felkissande. Förebyggande, diagnostering och behandling.

Scandinavian Ragdoll Club: Dvärgväxt 18 mars 2017, Örebro
Information och diskussion om dvärgväxt hos ragdoll.

Cecilia Alsmark från SVA: Parasiter 18 mars 2017, Örebro
Föreläsning om parasiterna tritrichomonas foetus, giardia och cryptosporidium. Hur de påverkar kattens kropp, smittovägar, behandling och förebyggande åtgärder.

PawPeds kurs G2 – Kattuppfödning för nybörjare 2018 (LÄNK)
Uppfödaransvar, katthållning, avelsplanering, mentorskap, val av avelsdjur, genetik, ärftliga sjukdomar och defekter, infektionssjukdomar, parning, dräktighet, förlossning, registrering, selektering, försäljning

Scandinavian Ragdoll Club: Rasseminarie Ragdoll nr 1 26 maj 2018, Skepplanda
Ragdollprofilerna Åsa Carnbrand och Christine Landin föreläste och ledde diskussioner om ragdollens standard och hur man bör tänkta vid avel av ragdoll.

Scandinavian Ragdoll Club: Rasseminarie Ragdoll nr 2 9 september 2018, Almunge
Ragdollprofilerna Åsa Carnbrand och Christine Landin föreläste och ledde diskussioner om ragdollens standard och hur man bör tänkta vid avel av ragdoll.

Vet. Jacob Eriksson: Tandkväll 13 november 2018, Helsingborg
Föreläsning om kattens och hundens olika tandsjukdomar och vad man kan göra för att undvika dem.

SVERAKs Assistentutbildning 15 december 2018, Borås
Assistentutbildningen är en del i SVERAKs assistentsatsning och syftar till att öka antalet utbildade assistenter.

Kattkväll med representanter från Evidensia och Royal Canin 17 september 2019, Helsingborg
Förlossningskomplikationer och kejsarsnitt, parasiter och hur de hanteras i katteriet, samt till sist vad som är viktigt att tänka på när det gäller nutrition för den dräktiga och digivande honan.

Scandinavian Ragdoll Club: Färgseminarium 16 november 2019, Göteborg
Rasprofilerna Åsa Carnbrand och Christine Landin föreläste om ragdollens färger och mönster, både utifrån rasstandard och genetik.

Agria Breeders Club: Kattavel 20 juli 2020, Webinarium
Kattpsykolog Susanne Hellman Holmström höll onlineföreläsning om kattavel med innehåll som tex dräktighet, osämja i kattgruppen och kattavel i allmänhet.

Brittsällskapet: Nappungekurs 26 juli 2020, Webinarium
Onlineföreläsning med tema nappning av kattungar.

SVERAK: UppfödarEttan hösten 2022 
SVERAKs uppfödarutbildning, uppdelad på 6 träffar med självstudier emellan. Lagstiftning, avelsmål, uppfödaransvar, grundläggande genetik, näringslära,  reproduktion, förlossning, komplikationer, defekter och sjukdomar, mm.

SVERAK: Certifierad uppfödare hösten 2023
”Att vara certifierad uppfödare skickar viktiga signalvärden till kattungeköpare om att du har kompetens och står för en ansvarshetskänsla” – SVERAK